Agència de Residus de Catalunya
Instal·lacions per a la gestió de residus d'origen municipal a Catalunya.
Omplir les dades
 

 Cerca per nom d'instal·lació

* Àmbit Territorial
Tipus d'Instal·lació
 

Estat

 

Ordenació de resultats

Per Nom de Gestor
Per Nom de Municipi
 

Nombre màxim d'items per pàg.

       
 
* L'AMB (abans EMSHTR) estā formada per 36 municipis de les comarques del Baix Llobregat, Barcelončs, Maresme i Vallčs Occidental.