Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya  EWWR WEBINARS: training session 10- 2018 REGISTRATION FORM / FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
07.09.2018 from 11:00 to 12:30 (CET)
ONLINE SEMINAR - FREE ACCESS: anymeeting / Seminari en línia - Accés gratuit
The meeting will be in English / La sessió serà en anglès


  *Name / Nom
  *Surname / Cognoms
  *E-mail / Correu electrònic
  *Telephone / Telèfon
  *Company/Organisation/Individual/
   Empresa/Organització/Particular/
  Type of structure/entity/
   Tipologia d'empresa/Organització
  Post / Càrrec
  Address / Adreça
  Postcode / Codi Postal
  *Town / Municipi
  *Country / Pais

*= required field / camp obligatori