Agència de Residus de Catalunya
 
 
Annex 1: Qüestionari "Responsable de projecte"
 
Us agraïm que hàgiu decidit participar a la tercera edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Amb més de 34 territoris europeus mobilitzats, esperem que aquesta Setmana Europea sigui tot un èxit! Naturalment, ens agradaria conèixer les vostres impressions sobre l’experiència i us demanem que, al final d'aquesta setmana, dediqueu uns minuts del vostre temps a emplenar aquest qüestionari. Les vostres respostes ens permetran avaluar aquesta edició i les utilitzarem per millorar l'organització de la propera edició.

Moltes gràcies per la vostra participació!
 
  Qüestions generals
 
1. Havíeu sentit a parlar anteriorment de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no
 
  En cas afirmatiu, preciseu: (podeu seleccionar més d'una opció)
  rètols
article a la premsa
col.legues o amistats
lloc web : www.arc.cat/setmanaprevencio o www.ewwr.eu
participació en edicions precedents de la Setmana de la Prevenció de Residus
xarxa associativa
  Altres:
 
2. Què us va motivar a participar en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
 
 
3. Considereu que la Setmana Europea és un esdeveniment (marqueu les caselles corresponents)
 
  molt força poc gens
Útil
Important
Eficaç
Necessari
 
4. Coneixíeu anteriorment el programa Life + de la Comissió Europea abans d'organitzar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no
 
5. Se us va informar amb suficient antelació per poder preparar les accions d'aquesta Setmana?
  sí    no, perquè
 
6. Heu pogut accedir fàcilment a la informació per al registre de la vostra acció?
  sí    no
 
7. Com era aquesta informació?
  entenedora    força entenedora    poc entenedora    gens entenedora
 
8. Esteu contents de l'organització global de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no
 
9. Heu rebut o vist els materials de comunicació de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no
 
10. Què us ha semblat, en conjunt, aquest material? (marqueu les caselles corresponents)
 
  molt força poc gens
Actual
Institucional
Adequat
 
11. Heu reproduït o fet servir el material de la Setmana? (marqueu les caselles corresponents)
 
  L'he imprès L'he utilitzat M'ha resultat útil
  no no no
Bàner web
Firma e-mail
Insignia de la Setmana
Rètol de la Setmana Europea
Panell descriptiu de la Setmana
Exposició sobre la prevenció de residus
Joc de l'oca
Llista de comprar
Adhesiu Publicitat no Gràcies!
Fullet de la Setmana
Video clip de la Setmana
Joc virtual Missió Possible Reduir els residus!
Joc virtual Residuòmetre
Comic Invasió dels Megacubells
www.ewwr.eu
Facebook Setmana
Pòsters "Accions Comunes"
Pòster "Operació de neteja - CUD"
 
12. Com heu promocionat la vostra acció? (podeu seleccionar més d'una opció)
  rètols
article a la premsa
circular informativa
agenda d'activitats de l'ARC
agenda d'activitats de l'EWWR
correu electrònic
altres:
 
13. Heu fet o teniu previst fer una avaluació de la vostra acció?
  sí    no
 
14. Quins eren els vostres objectius per aquesta acció de la Setmana Europea? (podeu seleccionar més d'una opció)
  nombre de participants
promoció de la vostra acció a llarg termini
donar a conèixer la vostra estructura
altres:
 
15. L'acció -o accions- que heu organitzat, han assolit els objectius previstos?
  sí    no, Perquè?
 
16. Quantes persones han participat globalment a les vostres activitats de la Setmana?
  participants
 
17. La vostra acció tindrà continuïtat en el temps després de la Setmana?
  sí    no    encara no ho sé   
 
18. Quins resultats, en concret, heu pogut observar i obtingut de participar a la Setmana?
 
 
19. Us agradaria participar en la propera edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no, perquè
 
20. En general, esteu satisfet d'haver participat en aquest esdeveniment?
  molt satisfet    força satisfet    gens satisfet   
 
21. Desitgeu rebre més informació de la Setmana (i rebre la Newsletter)?
  sí    no   
  Suggeriments per a l'organització general de la Setmana i aspectes per millorar
 
 
Organisme "Responsable de projectes": 

Persona de contacte:    Adreça electrònica: 
  Gràcies per haver emplenat aquest qüestionari.
   
           
  A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l'Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017 - Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l'adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l'Agència de Residus de Catalunya a l'adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l'Agència de Residus de Catalunya, amb l'únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades