ANNEX 2: Qüestionari "Participants"
 
Us agraïm que hàgiu decidit participar en les activitats organitzades en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Naturalment, ens agradaria conèixer les vostres impressions sobre l'experiència i us demanem que dediqueu uns minuts del vostre temps a emplenar aquest qüestionari. Les respostes ens permetran avaluar els vostres coneixements sobre la prevenció de residus.
Moltes gràcies per la vostra participació!
 
  Qüestions generals
 
1. Havíeu sentit a parlar anteriorment de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?
  sí    no
 
  En cas afirmatiu, preciseu: (podeu seleccionar més d'una opció)
  rètols
article a la premsa
xarxa associativa
col.legues o amistats
lloc web, facebook
  Altres:
 
2. En què consisteix, al vostre parer, aquest esdeveniment? (podeu seleccionar més d'una opció)
  participar en una mobilització general europea
organitzar una acció de sensibilització a les escoles, llocs de treball, botigues, barris ...
demostrar que, si actuem conjuntament, la prevenció de residus és possible
sensibilitzar la gent en la prevenció de residus
mobilitzar els joves pel medi ambient
 
3. Considereu que la Setmana Europea és un esdeveniment (marqueu les caselles corresponents)
 
  molt força poc gens
Útil
Important
Eficaç
Necessari
 
4. Us ha semblat bé l’activitat que heu participat?
  molt    força   poc   gens  
  Gestos i accions que permeten prevenir la quantitat de residus domèstics generats
 
5. Heu sentit a parlar dels gestos o accions que ens permeten prevenir la quantitat de residus que generem?
  sí, sovint    sí, una mica    no, mai
 
6. Podríeu citar alguns gestos o accions que permeten prevenir la quantitat de residus domèstics que generem?
 
 
7. Podríeu indicar-nos amb quina freqüència realitzeu aquestes accions: sempre, de tant en tant o mai? (marqueu les caselles corresponents)
 
  sempre de tant en tant mai
Utilitzo bosses reutilitzables
Evito llençar el menjar
Compro a granel o en format familiar
Compro recanvis ecològics
Bec aigua de l'aixeta
Limito l'ús de la impressora
Fabrico compost
Utilitzo piles recarregables
Dono la meva roba o objectes que no utilitzo
Llogo eines o les manllevo
Porto els aparells a arreglar
Enganxo un adhesiu "No publicitat" a la meva bústia
 
8. Les següents accions són bones per al medi ambient perquè permeten reduir la quantitat de residus que produïm i limitar-ne la toxicitat. D'aquests comportaments, quin posaríeu en pràctica més fàcilment? (podeu seleccionar més d'una opció)
 
Ús de bosses reutilitzables   Evitar llençar menjar
Comprar a granel o en format familiar   Comprar recanvis ecològics
Beure aigua de l'aixeta   Limitar l'ús de la impressora
Fabricar compost   Utilitzar piles recarregables
Donar la roba i objectes que no utilitzo   Llogar eines o manllevar-les
Portar els meus aparells a arreglar   Enganxar un adhesiu "Publicitat no Gràcies"
  Suggeriments
 
 
País:    Regió: 
Home    Dona   16-34    35-54    +55
 
Organisme "Responsable de projectes": 

Persona de contacte:    Adreça electrònica: 
  Moltes gràcies per la vostra participació
   
   
           
  A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l'Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017 - Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l'adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l'Agència de Residus de Catalunya a l'adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l'Agència de Residus de Catalunya, amb l'únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades