Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya


PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE EUROPEU reWINE / PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO EUROPEO reWINE
6 d'abril de 2017 / 6 de abril de 2017
de 12:00h a 13:30h
Palau Robert - Sala Cotxeres - Passeig de Gràcia, 107 08008 Barcelona - Localització google mapsFORMULARI D'INSCRIPCIÓ / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
  Nom / Nombre*
  Cognoms / Apellidos*
  DNI - NIF*
  Correu electrònic /
Correo electrónico
*
  Telèfon / Teléfono*
  Empresa/Organització/Particular
Empresa/Organización/Particular*
  Càrrec / Cargo
  Adreça / Dirección
  Codi postal / Código postal*
  Municipi / Municipio*

* camps són obligatoris
/ campos obligatoriosA l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017- Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l'adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya i pels socis del projecte reWINE, amb l’únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.