Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya


Jornada: Noves tendències en recollida selectiva a Catalunya

Data: 7 de juny de 2018
Horari: de 9:00h a 17:30h
Lloc: Edifici Vèrtex - Campus Nord de la UPC. Plaça d'Eusebi Güell, 6, - 08034 Barcelona - BARCELONA - Localització google maps FORMULARI D'INSCRIPCIÓ  
  *Nom
  *Cognoms
  *DNI - NIF
  *Correu electrònic
  *Telèfon
  *Ens local / empresa / entitat
  Càrrec
  Adreça
  *Codi Postal
  *Municipi
 GRUPS DE TREBALL
 - Indiqueu per a cada torn a quin grup de treball esteu interessats en participar
 - Les places són limitades i d'adjudicaran per ordre d'inscripció
  *GRUP DE TREBALL - TORN 1
Horari d'11:45h a 12:15h
 
  *GRUP DE TREBALL - TORN 2
Horari de 13:00h a 13:30h
 

* camp obligatori
A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017- Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l’adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.