Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya


PRESENTACIÓ DE RESULTATS DEL PROJECTE D’ECODISSENY D’ENVASOS PER AL SECTOR DEL MENJAR RÀPID/
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE ECODISEÑO DE ENVASES PARA EL SECTOR DE LA COMIDA RÁPIDA

Data/Fecha:1 de juny de 2017/1 de junio de 2017
Horari/Horario: de 10:00h a 11:45h
Lloc/Lugar: Palau Robert. Sala Cotxeres -Passeig de Gràcia, 107 - 08008 Barcelona Localització google mapsSOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ A LA PRESENTACIÓ / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA PRESENTACIÓN
  Nom/Nombre*
  Cognoms/Apellidos*
  DNI - NIF*
  Correu electrònic/
Correo electrónico
*
  Telèfon/Teléfono*
  Empresa/Organització/Particular*
  Càrrec/Cargo
  Adreça/Dirección
  Codi postal/Código postal*
  Municipi/Municipio*

* camps obligatoris/campos obligatorios
A l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017- Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l'adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.