Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya


CONFERÈNCIA INTERNACIONAL, LLIURAMENT DELS PREMIS EWWR, 15a JORNADA DE PREVENCIÓ i JORNADA reWINE
Data: 18 de maig 2017
Horari: de 09:00h a 17:00h
Lloc: Casa Llotja de Mar, Passeig d'Isabel II, 1 08003 BARCELONA - Localització google maps FORMULARI D'INSCRIPCIÓ / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM
  *Nom
Nombre / Name
  *Cognoms
Apellidos / Surname
  *DNI - NIF
Passport number
  *Correu electrònic
/Correo electrónico / E-mail
  *Telèfon
Teléfono / Phone number

  *Empresa/Organització/Particular/
Empresa/Organización/Particular/
Company/Organisation/Individual
  Càrrec
Cargo / Post
  Adreça
Dirección / Address

  *Codi Postal
Código Postal / Postcode

  *Municipi
Municipio / Town

  *País
País / Country

 ASSISTÈNCIA / ASISTENCIA / ATTENDANCE
  MATÍ / MAÑANA / MORNING - TANCAT / CERRADO / CLOSED
TARDA WORKSHOP REWINE / TARDE WORKSHOP REWINE / EVENING WORKSHOP REWINE
  TOT EL DIA / TODO EL DÍA / ALL DAY - TANCAT / CERRADO / CLOSED

* camp obligatori / campo obligatorio / required field
A l’efecte d’allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili a c/Doctor Roux ním 80, 08017 Barcelona, dels socis del projecte reWINE (www.rewine.cat) i dels socis del projecte EWWR (www.ewwr.eu). Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l’adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya, els socis del projecte reWINE i els socis del projecte EWWR, amb l’únic objectiu d’oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.