ARC - Instal·lacions per a la gestió de residus
Agència de Residus de Catalunya

Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya.
Data de la consulta: 21 / 1 / 2019


 PLANTA DE RECICLATGE DE GIRONA
 INSTAL·LACIÓ
Estat
en Servei
 
Codi Gestor
E-1581.15
Tipus de residu gestionat
Runes
 
Adreça física
C/ SARRIÀ DE TER, 16
17005 GIRONA
 
Telèfon
972231899
 
Fax

 
a/e

 
Web

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom del titular  
TRANSPORTS MATEU, SL  
Adreça Telèfon
CTRA. STA. COLOMA, 37,BX 972236917
GIRONA (17007)  
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:484008 // Y:4645614