ARC - Instal·lacions per a la gestió de residus
Agència de Residus de Catalunya

Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya.
Data de la consulta: 28 / 11 / 2021


 PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS
 INSTAL·LACIÓ
Estat
en Servei
 
Codi Gestor
E-1143.09
Tipus de residu gestionat
Runes
 
Adreça física
FINCA LA PORTELLA, S/N
08262 CALLÚS
 
Telèfon
938753036
 
Fax

 
a/e

 
Web

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom del titular  
GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L.  
Adreça Telèfon
C/ CARDONA, 62-64,1R,2A 938753036
MANRESA (08240)  
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:397672 // Y:4627379