ARC - Instal·lacions per a la gestió de residus
Agència de Residus de Catalunya

Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya.
Data de la consulta: 22 / 9 / 2021


 PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA
 INSTAL·LACIÓ
Estat
en Servei
 
Codi Gestor
E-609.99
Tipus de residu gestionat
Runes
 
Adreça física
AV. ESTANY DEL PORT, 62
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
 
Telèfon
934147488
 
Fax

 
a/e

 
Web

 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom del titular  
GESTIO DE TERRES I RUNES, AIE  
Adreça Telèfon
C/ NAPOLS, 222 934147488
BARCELONA (08013)  
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:427763 // Y:4572615