Agència de Residus de Catalunya


Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Data de la consulta: 15 / 12 / 2017

 J. SÁNCHEZ RECUPERACIONES 2007, SL
Codi de gestor
E-304.96
NIMA
0800256553
Adreça física
C/ VALL D'ANEU, 23
(08207) SABADELL 
Adreça de correspondència
C/ VALL D'ANEU, 23 
(08207) SABADELL 
Telèfon
937166978
Fax
937166978
a/e
recepcion@recupjlsanchez.com
web
www.recupjlsanchez.com
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:424939 // Y:4601672  
 DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat
RECUPERACIÓ DE FERRALLA MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE BATERIES I FRIGORIFICS (RAEE).
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics