Agència de Residus de Catalunya


Instal·lacions per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Data de la consulta: 15 / 12 / 2017

 J. SÁNCHEZ RECUPERACIONES 2007, SL
Codi de gestor
E-1120.09
NIMA
0800498982
Adreça física
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA C/ SOLSONÈS, 70
(08211) CASTELLAR DEL VALLÈS 
Adreça de correspondència
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA C/ SOLSONÈS, 70 
(08211) CASTELLAR DEL VALLÈS 
Telèfon
937472718
Fax
937474516
a/e
gestion@recupjlsanchez.com
web
www.recuperacionesjsanchez.com
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM ETRS89  
Veure Localització X:424586 // Y:4604746  
 DADES DE L'ACTIVITAT
Activitat
CLASSIFICACIÓ DE FERRALLA, PELAT DE CABLE, I TRIATGE DE RESIDUS GENERALS, I TRANSFERÈNCIA DE RAEE'S, FRIGORÍFICS, TONERS, PILES, BATERIES, CABLE, ENVASOS PER, I PAPER.
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics
V45 Recuperació de cables