Agència de Residus de Catalunya

Consulta al catàleg

 
Consulta al catàleg

Data de la consulta: 21 / 3 / 2018

Heu consultat les instal·lacions per a la gestió de residus per codi de tractament T34 Esterilització.

Consulteu la fitxa de la instal·lació fent un clic a sobre del nom.
Si voleu consultar totes les fitxes de les instal·lacions feu un clic a 'Informació detallada'.
Nom Població Comarca
CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA SANT CUGAT DEL VALLÈS El Vallès Occidental
CONSENUR, SL CONSTANTÍ El Tarragonès
TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ, SL TERRASSA El Vallès Occidental