Has arribat al document Pàgina d'inici Accés directe als continguts
Agència de Residus de Catalunya


Omple el formulari i inscriu el teu centre educatiu a la tercera edició dels concurs.
Apunta't, recicla i fes que el teu centre guanyi!


DADES DEL CENTRE EDUCATIU
  Nom del centre
  NIF/CIF del centre
  Nombre d'alumnes del centre
  Adreça del centre
  Codi postal
  Municipi
  Província
DADES DE CONTACTE
  Nom de la persona de contacte
  Telèfon de contacte
  Horari de contacte
  Correu electrònic
  Correu electrònic adicional
  El centre educatiu disposa de contenidor Apilo?
  SI    NO
  Necessita substituir la carcassa de cartró amb la silueta de l'Apilo?
  SI    NO
  Disposa d'un servei de recollida selectiva de piles al seu centre educatiu?
  SI    NO
  Vol aparèixer a la web d'Ofipilas com a punt de recollida?
  SI    NO
TALLER "MISSIÓ APILO XII A LES ESCOLES DE CATALUNYA" - per alumnes de 5è de primaria o 1r/2n d'ESO
  Vol que realitzem el taller "Missió Apilo XII a les escoles de Catalunya" (*)
  SI    NO
  Nombre d'alumnes de 5è de primària del centre:
  Nombre d'alumnes de 1r / 2n d'ESO del centre:
ACTIVITAT DE CONTA-CONTES "ELS SECRETS DE LA MISSIÓ APILO" - per a alumnes entre 4 i 6 anys (durada aprox. 30')
  Vol que realitzem l'activitat de conta-contes "ELS SECRETS DE LA MISSIÓ APILO"(*)
  SI    NO
  Nombre d'alumnes entre 4 i 6 anys del centre:
  (*) El criteri de selecció serà per estricte ordre de petició i amb prioritat per a les escoles que no hagin rebut amb anterioritat aquesta jornada informativa. Les escoles podran optar a una única xerrada educativa. Les jornades es realitzaran entre el 9 de gener i el 7 d’abril de 2018.
  Accepto les bases del concursA l'efecte d'allò que estableix la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades es recolliran i tractaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya amb domicili al c/ Doctor Roux núm. 80, 08017- Barcelona. Aquest fitxer té com a finalitat procedir a l’adequada gestió de la informació de contacte de persones. Les dades incloses són facultatives i la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de mantenir contactes futurs. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació es podrà dur a terme, en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya a l'adreça abans indicada.
El titular de la dada dóna el seu consentiment perquè totes les dades personals puguin ser tractades per l’Agència de Residus de Catalunya, amb l’únic objectiu d'oferir algun servei relacionat amb les finalitats abans indicades.